ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАМЕНА НА ПРОИЗВОДИ

Доколку по прием на нарачаниот производ заклучивте дека сакате да го замените за друга големина или друг производ за ист или повисок износ, Ве молиме јавете ни се на 02/3055-222 или  пополнете го формуларот на следниот линк. Неопходно е да го имате бројот на фактурата/испратница и да ни го кажете кодот на производот и големината која Ви одговара.

Потоа се врши физичка проверка во кој малопродажен објект е достапна бараната големина, односно бараниот производ по што добивате насоки и објаснување на процесот за замена на потребната големина, односно замена на производот за друг.

Производот мора да бидe неоштетен и спакуван во неговото оригинално пакување со етикета и фактура.

По прием на производот, ќе се утврди дали производот е во правилна состојба и неоштетен. Доколку се утврди дека настанало оштетување на производот по вина на купувачот, ќе биде одбиена замената и производот ќе биде вратен на купувачот на негов трошок.

Без претходна комуникација и договор со операторите во Онлајн продавницата, како и пополнување на формуларот за замени, кој е наведен погоре, не можете самоиницијативно да правите замена во малопродажните објекти на нарачаниот производ.

Кога ќе ги доставите потребните податоци, ќе се креира документација која ќе ви биде проследена со постапката за замена на производот на e-mail адресата што сте ја оставиле при креирање на нарачката.

Нарачаниот производ не може да се менува доколку истиот е носен.

Кога станува збор за замена или рефундација, доколку првично креираната нарачка би се раздвоила во неколку фактури, поради достапноста на производите во различни продавници, во тој случај клиентот кога има барање за замена или рефундација, трошокот за преземање на пратката од страна на курирската служба ќе биде на клиентот, за секоја вратена фактура посебно. Без разлика што производите се креирани во една нарачка.

РОК ЗА ЗАМЕНА

Процедурата за замена на производи купувачот може да ја започне најдоцна во рок од 15 дена од прием на производот. Рокот за замена на големина на производ е 15 дена од моментот на поднесување барање од страна на купувачот, по прием на производот.

ТРОШОЦИ ЗА ДОСТАВА ПРИ ЗАМЕНА НА ПРОИЗВОДОТ

Трошоците за замена на производи се на товар на купувачот, освен во случаите кога купувачот купувачот добил неисправен или погрешен производ.

НАПОМЕНА

Со потврда на нарачката, со клик на копчето ПОТВРДИ, се согласувате со условите за замена на производот.